Funktsionaalsus

Cloud Mobile Control funktsionaalsus

 • Ühtne number
 • Kõnede toetamine Callback / Callthrough / VoIP režiimides
  1. + Helistage tagasi (Callback) mobiil- või lauatelefoni numbrile või ükskõik millisele teisele enda poolt valitud numbrile
  2. + Kõned läbi 2G/3G/4G mobiilivõrgu
  3. + VoIP lisarakendus nutitelefonile
  4. + Võimalus oma telefoninumbrit helistamise ajal varjata
 • Võimalus suunata kõnesid ümber
  1. + Võimalus suunata kõnesid ümber teisele numbrile
  2. + Võimalus kõnede ümberlülitamiseks töö- ja mobiiltelefoni vahel
  3. + Võimalus kõnede ümberlülitamiseks Wi-Fi ja GSM võrkude vahel
 • Oleku näitaja – Presence (kasutamiseks on vajalik täiendav litsents)
  1. + Aktiivsusseisundi näitamine (kohtumine; koosolek jne)
  2. + Telefoniliini oleku näitamine (kas number on hõivatud või vaba)
 • Seadistuste konfigureerimine
  1. + Võimalus konfigureerida numbri kättesaadavust vastavalt kasutaja soovidele läbi GSM võrgu (vajalik täiendava litsentsi olemasolu)
 • Sõnumite visualiseerimine
  1. + Häälteated / Faks
 • Lühinumbrid (firmasisesed kõned)
  1. + Firmasisesed kõned toimivad ka GSM võrgus tagasihelistamise- (Callback), ümbersuunamise- (Callthrough) ja otsekõne (Direct Call) režiimis.
 • Ettevõttesisese telefoniraamatu kasutamise võimalus