Lepingu tingimused

Alustava ettevõtte kampaania lepingu tingimused

Alustava ettevõtte kampaania raames pakub OÜ CSC Telecom Estonia (edaspidi CSC Telecom) kampaanias osalejale (edaspidi Klient) finantstoetust summas 1000 EUR (üks tuhat eurot, 00 senti). CSC Telecom sõlmib lepingu (edaspidi Leping) kliendiga telefonisideteenuste osutamiseks vastavalt teatud tingimustele:

 

1. Leping peab olema sõlmitud vähemalt 24 (kahekümne neljaks) kuuks;

 

2. Kokkulepe kehtib minimaalse aja jooksul (24 kuud), järgnevate tingimuste täitmisel:

a) soodustus kehtib vaid esimese 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul või 1000 euro (üks tuhat eurot ja 00 senti) limiidi täitumisel;

b) täites mistahes “a)” punkti tingimust, tasub Klient Alustava ettevõtte kampaania raames aktiveeritud teenuste eest vastavalt standardsele hinnakirjale;

 

3. Juhul, kui Klient soovib peatada Lepingu või keelduda konkreetsest teenusest enne minimaalaja täitumist, vaatamata sellele, kas 1000,00 euro (üks tuhat eurot ja 00 senti) limiit on täis, maksab Klient CSC TELECOM-ile ühekordse trahvi 250,00 (kakssada viiskümmend eurot ja 00 senti). Erandiks on vaid Kliendi rahulolematus CSC TELECOM-i pakutavate Teenuste kvaliteedi suhtes (kui see on tõestatud testimise käigus);

 

4. Kliendil on õigus peatada Leping trahvi saamata juhul, kui Klient saab CSC TELECOM-ilt teavituse lepingu tingimuste muutmise kohta ning ta ei nõustu nende tingimustega;

 

5. Lepingu kehtivuse ajal on Kliendil õigus tellida uusi sideteenuseid;

 

6. Kui CSC TELECOM ja Kliendi koostöö sujub, siis Lepingu kehtivuse minimaalaja täitumisel pikendatakse lepingu määramata ajaks.

 

CSC TELECOM Alustava ettevõtte kampaania raames võib CSC TELECOM oma äranägemise järgi piirata pakutavate elektrooniliste sideteenuste valikut. See tähendab, et CSC TELECOM-i teistele klientidele osutatavad teenused ei pruugi kuuluda Alustava ettevõtte kampaaniasse, näiteks Multi SMS-teenus.
Kampaania Alustava ettevõtte sisaldab järgmisi teenuseid: telefoniside, pilveteenused, telefonide rent, CRM-i jm (kogu teenuste nimekirjaga võib tutvuda vahelehel “Saadaval olevate teenuste nimekiri”).